Magyar

Magyar Szakfolyóiratok

Agora  –  A BGF KVIFK kulturális – tudományos folyóirata

(Alma Mater jogutódja) Megjelenik: évente 2x

Kiadó: BGF KVIK

ISSN 1789-2643

2008-2014

Balneológia

Megjelenik évente

Kiadó: Magyar Balneológiai Egyesület

ISSN 0865-9222

1982-2013

Barátság

Megjelenik évente hatszor

Kiadó: Filantróp Társaság

ISSN 1218-0149

2007- folyamatosan jár

Bor és Piac

Megjelenik havonta

Kiadó: Grabowski

ISSN 1586-6688

2012-2018

Borászati Füzetek

Megjelenik kéthavonta

Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft.

ISSN 12179337

2013-2019

Business Traveller

Megjelenik kéthavonta

Kiadó: Turizmus Kft.

ISSN 0309-9334

2004. novemberétől folyamatosan jár

Comitatus – Önkormányzati Szemle

Megjelenik évente négyszer

Kiadó: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, Veszprém

ISSN 1215315X

2008- folyamatosan jár

Európai Utas

Megjelenik negyedévenként

Kiadó: Európai Utas Alapítvány kuratóriuma

ISSN 0866-272X

2000 – 2009

A Falu

Megjelenik negyedévenként

Kiadó: Agroinform

ISSN 0237-4323

1985- folyamatosan jár

Falu, Város, Régió

Megjelenik évente kétszer

Kiadó: Váti Rt.

ISSN 1218-2613

1994-2014

Földgömb

Megjelenik két havonta

Kiadó: Földgömb ’99 Kft.

ISSN 1215-8690

2000- folyamatosan jár

Földrajzi Közlemények

Megjelenik negyedévente

Kiadó: Magyar Földrajzi Társaság

ISSN 0015-5411

2007-2011 (elektronikusan elérhető)

Gazdálkodás

Megjelenik kéthavonta

Kiadó: Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

ISSN 0046-5518

2013- folyamatosan jár

Honismeret

Megjelenik kéthavonta

Kiadja: Honismereti Szövetség

ISSN 0324-7627

2015- folyamatosan jár

HTM

Hegyisport és turista magazin

1985-2005 Turista Magazin

Megjelent 1985 -1999. VII. között havonta; 2001. VII.- havonta

1999.VII. – 2001.VII. között szünetelt

Kiadó: Kornétás Kiadó, Budapest

1985-2010

Idegenforgalmi Közlemények

Megjelent negyedévenként

Kiadó: Országos Idegenforgalmi Hivatal, Budapest

1970-1990-ig folyamatosan járt, a lap ekkor megszűnt

Karaván

Megjelenik negyedévenként

Kiadó: Magyar Camping és Caravaning Club

ISSN 0133-6274

1981 – 2011; megszűnt

Lépések a fenntarthatóság felé

Megjelenik negyedévenként

Kiadó: KÖVET Egyesület

ISSN 1786-9536

2009- folyamatosan jár

Magyar Krónika

Megjelenik havonta

Kiadó: Magyar Krónika Kft.

2014-2021

Marketing & Menedzsment

1995 előtt Marketing – Piackutatás

Megjelenik negyedévente

Kiadó: Gfk Hungária Piackutató Intézet

ISSN 1219-0349

1985-2004; szünetelt

2010-2011; szünetelt

1995-2003, 2010-2021 (elektronikusan elérhető)

Modern Hotel

Megjelenik kéthavonta

Kiadó: Geomédia Rt.

2004-2007. 4. számig folyamatosan járt

2007-től összevonták a Vendég c. folyóirattal (Vendég & Hotel)

2013-tól a Turizmus Trend melléklete

Múlt-kor

Történelmi magazin

Megjelenik negyedévente

Kiadó: Start Design Kft.

ISSN 2061-3563

2015- folyamatosan jár

Műemlékvédelem

Megjelenik évente hatszor

Kiadó: Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ

ISSN 0541-2439

1981- folyamatosan jár

National Geographic

Megjelenik havonta

Kiadó: Sanoma Kiadó

ISSN 1589-3669

2003- folyamatosan jár

Nyelvvilág

Megjelenik évente

Kiadó: BGF Idegennyelvi és Kommunikációs Intézete

ISSN 1786-0636

2004- folyamatosan jár

Pannon Management Review

Nyelv: angol

Kiadó: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar

ISSN 2063-8248

2016/5- 2021 (elektronikusan elérhető)

Polgári Szemle

Megjelenik havonta

Kiadó: Polgári Szemle Alapítvány

ISSN 1786-6553

2005 júliustól – 2021 (elektronikusan elérhető)

Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból

Megjelenik évente 4x

Kiadó: BGF – KVIFK

1980-2006; megszűnt

Településföldrajzi tanulmányok

Megjelenik évente 2x

ISSN 2063 4315

2013-folyamatosan jár

Tér és Társadalom

Megjelenik évente 4x

Kiadó: MTA – Regionális Kutatások Központja

2003- folyamatosan jár

Természettudományi Közlemények

Megjelenik évente 1x

Kiadó: Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Kar

ISSN 1587-7922

2001–2006

Területi Statisztika

Megjelenik két havonta

Kiadó: KSH

ISSN 0018-7828

1998- folyamatosan jár

TTG Hungary

Megjelenik kéthetente

Kiadó: IBIS

ISSN 0866-2045

1990-2011

Turista Magazin

Megjelenik havonta

Kiadó: Magyar Természetjáró Szövetség

ISSN 2060-6133

1985-2004 (2005-2008 között HTM néven, 2009-től kettévált)

2009- folyamatosan jár

Turisztikai Értesítő

Megjelenik havonta

Kiadó: Magyar Hivatalos Közlönykiadó

ISSN 1218-8395

1995-2008; megszűnt

Turisztikai- és Vidékfejlesztési Tanulmányok (online folyóirat)

Megjelenik negyedévente

Kiadó: CampInvest Kft.

ISSN 2498-6984

2016-

A könyvtárban online elérhető

Turizmus Bulletin

Megjelenik negyedévente

Kiadó: Magyar Turizmus Rt.

ISSN 1416-9967

1997- folyamatosan járt

2011-2012; szünetelt

2013-2014; megszűnt

2017- folyamatosan jár

Turizmus.com

elődje: 2001-2017 Turizmus Panoráma

Megjelenik havonta

Kiadó: Turizmus Kft.

ISSN 1587-5741

2001- folyamatosan jár

Turizmus & Vendég

1962 – 1986 Idegenforgalom

1986 – 1997 Turizmus

1998 – 2000 Heti Turizmus

2001 – 2004 2Heti Turizmus

2005-2017 Turizmus Trend

2017. decemberétől Turizmus & Vendég

2019-ben átalakult, Pont Itt néven jelenik meg

Megjelenik havonta

Kiadó: Professional Publishing

ISSN 1786-4585

1962- folyamatosan jár

Üzlet és pszichológia

Megjelenik kéthavonta

Kiadó: Professional Publishing

ISSN 2063-7276

2012-2022

Várak, Kastélyok, Templomok

Megjelenik két havonta

Kiadó: Talma Bt.

ISSN 1786-7150

2005 – 2013; megszűnt

2017-2019

Vendég

Megjelenik havonta

Kiadó: Geomédia Kiadó Rt.

ISSN 1216-528X

1993-1996-ig folyamatosan járt, 2000-ig szünetelt

Újraindult 2000-ben; folyamatosan jár

2007-ben összevonták a Modern Hotellel (Vendég & Hotel)

2013-tól Turizmus Trend, majd 2017-től a Turizmus & Vendég melléklete

Vendég & Hotel

Megjelenik havonta

Kiadó: Professional Publishing Hungary Kft.

ISSN 1789-445X

2007- folyamatosan jár

2013-tól Turizmus Trend, majd 2017-től a Turizmus & Vendég melléklete

Vendéglátás

Megjelenik havonta

Kiadó: Centralpress Hungary Kft.

ISSN 0133-3550

1997- folyamatosan jár

Vezetéstudomány

Megjelenik havonta

Kiadó: BCE

2013- folyamatosan jár

Vidék íze

Megjelenik havonta

Kiadó: Geomédia Zrt.

ISSN 1787-2979

2006. októbertől – folyamatosan jár

Világutazás

Megjelenik negyedévente

Kiadó: Redakció Kft.

ISSN 1418-4435

2006 -2011

2012-ben megszűnt

Világjáró

Megjelenik havonta

Kiadó: Világjáró Utazási Magazin

ISSN 1587-5555

2012- folyamatosan jár